Nivelace

  • Z franc. nivelle ( vodováha ).
  • Znamená postup na vytyčování vodorovné roviny a měření výškových rozdílů pomocí nivelačního přístroje.
  • Používá se zejména v geodézii a ve stavebnictví.
  • Nivelační přístroj je zaměřovací dalekohled, otočný kolem svislé osy.
  • Přístroj se pomocí přesné vodováhy nebo kompenzačního kyvadla ustaví tak, aby osa otáčení dalekohledu byla svislá a osa dalekohledu tudíž vodorovná.