Norma en 1891

  1. Počet normovaných pádů a rázová síla
  1. Lana typu A jsou testována tak, že na testovaný 2m dlouhý vzorek lana se uváže pomocí osmičkového uzlu závaží 100kg. Lano musí při zkoušce vydržet 5 pádů.
  2. Lana typu B jsou testována tak, že na testovaný 2m dlouhý vzorek lana se uváže pomocí osmičkového uzlu závaží 80kg. Lano musí při zkoušce vydržet 5 pádů.
  1. Průměr – měří se na laně při jeho zatíženi 10kg závažím. Lana mohou mít průměr v rozmezí 8,5 – 16mm.
  2. Statické prodloužení – testuje se zatížením lana závažím o hmotnosti 150kg. Musí být do 5%.
  3. Statická pevnost – Lana musí mít minimální pevnost 22kN, lana typu B 18kN.
  4. Uzlovatelnost (ohebnost) – Na testovaném laně se uváže základní uzel a vzorek se na konci zatíží 10kg závažím. Pak se změří vnitřní průměr uzlu (pomocí kalibrovaného trnu) a vypočte se koeficient plovatelnosti, který může být max. 1,2 násobkem průměru lana.
  5. Posuv opletu – test probíhá na speciálním zařízení, kdy se testuje posuv opletu vůči jádru. U lan typu A musí být posuv menší než 40 mm, u lan typu B méně než 15 mm.