OPTI Gas Systém

Tento systém zajištˇuje zvýšení tepelné účinnosti, a tím snížení spotřeby plynu o 12%.

Podstatou použití úsporných trysek se systémem OptiGas je taková volba výkonu hořáků, aby se velikost koruny plamene přizpůsobila k velikosti hrnců, jež jsou součástí typických prodávaných kompletů.

Při používání typických hrnců s průměry 120 – 140 mm pro malý hořák, 160 – 200 mm pro středně velký hořák a 220 – 240 mm pro velký hořák bylo získáno díky tryskám systému OptiGas zvýšení tepelné účinnosti a tím snižení spotřeby plynu o cca 8 – 12%.