Odstup signál/šum

Odstup signálu a šumu (rušivých napětí) udává poměr (rozdíl) mezi úrovní standardního signálu a úrovní zbytkového šumu zesilovače. Čím je tento odstup (značen také S/N) větší, tím je zvuk čištější. Udává se v decibelech (dB).