Odvoz starého spotřebiče

Potřebujete se zbavit starého spotřebiče? Na přání jej od vás odvezeme a zajistíme jeho ekologickou likvidaci.

Starý spotřebič musí být připraven v době doručení zboží ihned k naložení (odpojen ze sítě, chladnička odmražena, pračka bez vody apod.). Není potřeba spotřebič balit, jen by měl být očištěn od veškerých nečistot. Upozorňujeme, že nepřipravené spotřebiče nemůže řidič z provozních důvodů naložit.

Spotřebič nesmí být rozebraný nebo nekompletní. V takovém případě se jedná o odpad, který by nebyl zpracovatelem ekologické likvidace přijat a nemůže být odvezen.