Příspěvek na likvidaci historického elektrospotřebiče

Dne 13.8. 2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od 1. září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení. Příspěvek tedy v žádném případě neslouží k obohacování prodejců!

Výše částky se liší podle kategorie výrobku, pohybuje se od několika Kč v případě malých spotřebičů až po 420,– Kč u chladících zařízení. Částka bude připočtena k hodnotě zboží po jeho vložení do košíku.