Příspěvky na likvidaci historického elektrospotřebiče

V souladu s novelou zákona o odpadech, která vstoupila v platnost 13.8. 2005, uvádíme jako koncový prodejce na svých stránkách odděleně tzv. příspěvek na likvidaci historického elektrospotřebiče, který je účtován k ceně výrobku. Tento příspěvek je odváděn do společného fondu sdružení výrobců a dovozců elektrospotřebičů, ze kterého je potom financována ekologická likvidace elektrozařízení. Jedná se o povinnost danou zákonem a příspěvek v žádném případě neslouží k obohacování prodejců! Výše částky se liší podle kategorie výrobku, pohybuje se od několika Kč v případě malých spotřebičů až po 420,– Kč u chladících zařízení.