Předsklopení zrcátka

Zrcátko, které odráží světlo z objektivu do hledáčku, se v okamžiku stisknutí spouště sklopí tak, aby mohlo dojít k expozici snímku. Toto sklopení však může způsobit rozechvění fotoaparátu, což je při delších expozičních časech nežádoucí. V některých fotoaparátech je tento problém řešen možností sklopení zrcátka v dostatečném předstihu před vlastní expozicí.