PFC Free

PFC jsou perfluorované chemikálie, které jsou často používány v outdoorovém průmyslu pro vodoodpudivost textilií. DWR (trvanlivá vodoodpudivost) procedury, ve kterých jsou použity, jsou velmi důležité k zabránění saturaci tkaniny. To dovoluje nepromokavým membránám fungovat tak, jak mají. Tedy zajistit sucho uživatelům.

U předchozí generace PFC, obecně označované jako C8, bylo před několika lety vědeckými studiemi zjištěno, že některé stopy nečistot nebo produktů rozkladu látek C8 vykazují toxikologické vlastnosti (PFOAs a PFOSs) a jsou také perzistentní a bioakumulativní. Perfluorované uhlovodíky nejsou tedy v přírodě rozložitelné a mají nežádoucí vliv na zdraví živočichů, včetně nás lidí.

Z těchto důvodů se látky C8 z fluorovaných uhlovodíků s dlouhými řetězci nahrazují novější generací C6 z fluorovaných uhlovodíků s krátkým řetězcem. C6 látky dosahují dobrých výsledků, pokud jde o funkčnost a životnost s výrazně lepším environmentálním dopadem ve srovnání s látkami C8.

PFC Free znamená, že materiál neobsahuje žádné látky obecně označované jako C8.