PFOA

PFOA neboli perfluorooctanoická kyselina („C8“) je využívána jako pomocná látka při výrobě dispersí PTFE a dalších fluoropolymerů. Velmi špatně se rozkládá a pouze pomalu se odbourává z lidského těla. Tato látka vzbuzuje u odborníků obavy, protože mechanismus jejího vstupu do těla není známý. Stále více výzkumů a faktů naznačuje, že jde o potenciální karcinogen.