PIN

čtyřmístný kód chránící SIM kartu před zneužitím, je-li zadán 3× za sebou špatně je SIM karta zablokována, odblokovat ji lze tzv. PUK kódem