Patentovaný indikátor klidu

Nejčastější chybou při měření tlaku je, že v době měření nemůže být změřen klidový krevní tlak (hemodynamická stabilita), tzn., že jak systolický tak i diastolický tlak krve není v tomto případě přesný.

  • Tento přístroj během měření tlaku krve automaticky stanoví, zda došlo či nedošlo ke zklidnění krevního oběhu.
  • Neobjeví-li se odkaz na nedostatečné zklidnění krevního oběhu, je zobrazen symbol (hemodynamická stabilita) a výsledek měření může být dokumentován jako dodatečně kvalifikovaná hodnota krevního tlaku v klidu.