Perimetr

Perimeter – komínové odsavače s technologií nejúčinnějšího odsávání – pára a kouř jsou odváděny po obvodu spodní části těla odsavače. Jak funguje: pára vzniklá při vaření se dotýká panelu ve spodní části, jakmile se panelu dotkne, pára se „roztříští“ a rozprostře se po celém povrchu panelu, „roztříštěná“ pára je potom nasměrována na obvod těla odsavače a následně odsáta (viz obrázek).

Hlavní výhody:
•snadnější čištění
•nižší hladina hluku (o 7 %)
•vyšší kvalita odsávání
•vyšší procento fi ltrace tuku (o 10 %).