Pevnost

Je vyjádřena silou, při jejímž pozvolném nárůstu dojde k přetržení lana. Statická lana typu A musí dosáhnout hodnoty alespoň 22kN, statická lana typu B alespoň 18kN.