Poloviční lana - půlky

Poloviční lano má nejčastěji průměr 8 – 9 mm. Značí se zlomkovým symbolem 1/2 v kroužku. Leze se na dvou nezávislých pramenech lan současně, tak, že se lana v jištění vedou odděleně. Každé lano se „cvaká“ do vlastního řetězce karabin postupového jištění. Poloviční lana se používají nejčastěji v horách a všude tam, kde jištění nemá dostatečnou pevnost (led, zvětralá, „rozbitá“ skála, apod). Nezávislé vedení dvou lan snižuje tření v jednotlivých bodech jištění a pravděpodobnost přeseknutí obou lan současně padajícím kamením či ledem. Použití dvou pramenů umožňuje slanění celých délek „od štandu ke štandu“. Samotný pramen polovičního lana se k zachycení pádu lezce nesmí používat, výjimkou je jištění družstva na údolních ledovcích, kde hrozí pád do ledovcové trhliny. Je to obecně tolerováno, protože sníh a starý led ledovce zde netvoří ostré hrany, a nedochází k nebrzděným volným pádům (je-li správně prováděn postup lanového družstva po ledovci).