Polycell

  • Je speciální přužné pěnové jádro které využívá výztuhy z carbonu a skelných vláken aby vyhovovalo různým podmínkám a lyžařům. Toto jádro poskytuje lyžím velmi nízkou hmotnost a excelentní pružnost. Jádro Polycell má 3D tvarování pro maximální schopnost reagovat na podněty a přenos energie do lyže.