Posuv opletu

Jádro a oplet jsou dvě na sobě nezávislé části lana, které se chovají poněkud rozdílně, a mají tendenci posouvat se vůči sobě, pokud jim to konstrukce lana umožňuje. Oplet lana se deformuje vlivem namáhání, např. při průchodu lana vratným bodem, což vytváří kolem jádra lana prostor pro posuv opletu. Posuv opletu zvyšuje rychlost opotřebení lana. Riziko posuvu opletu se zvyšuje ve vlhkém prostředí. Norma předepisuje maximální povolené hodnoty při testu posuvu opletu 20–50 mm pro statická lana typu A a 15 mm pro statická lana typu B.