PowerGear

Tento speciální převodový mechanismus PowerGear™ optimalizuje velikost střižné síly při minimální námaze zejména:

  • 1. Na začátku střihu, kdy jsou ruce co nejvíce od sebe a držadla nůžek se obtížné stlačují.
  • 2. Uprostřed střihu, kdy čepel proniká do nejširší části větve a na držadla se musí působit největší silou.
    • V těchto mezních polohách vám převod nejvíce pomáhá tím, že snižuje sílu potřebnou na stlačení držadel.
    • Mimo tyto dvě polohy je střih snazší, na držadla se působí menší silou a účinek převodového mechanismu je nižší.