Powered By Steel

Powered By Steel Přidaná vrstva ocelového plechu s vysokým modulem pružnosti zajišťuje maximálně agilitu a zkracuje reakční dobu lyže na lyžařovy povely.