Prodloužení

Je definováno naměřeným rozdílem délky lana při postupném nárůstu zatížení z 50kg na 150kg. Norma vyžaduje, aby prodloužení statických lan v tomto testu nepřekročilo hodnotu 5%.