Propriotection

Nový koncept kombinující ochranu a lepší cit díky snížené patě a technologii Endofit.