Rázová síla - BEAL-UIAA

Při pádu lezce musí být pádová energie pohlcena jistícím systémem, zejména lanem. Pokud má lano dobré tlumící schopnosti, sníží sílu působící na lezce. Síla působící na lezce v okamžiku zachycení pádu se nazývá rázová síla. Maximální hodnota rázové síly je definována normou a nesmí u prvního pádu překročit hodnotu: 12 kN u jednoduchých lan při pádovém faktoru 1,77 se závažím o hmotnosti 80 kg 8 kN u polovičního lana (jeden pramen) při pádovém faktoru 1,77 se závažím o hmotnosti 55kg 12 kN u dvojitého lana (dva prameny) při pádovém faktoru 1,77 se závažím o hmotnosti 80 kg Lana BEAL vynikají svými skvělými schopnostmi tlumit pádovou energii, což dokládá i to, že po skončení pádových zkoušek stále splňují požadavky normy stanovené pro první pád! Jestliže vezmeme v úvahu, že s každým pádem lano ztrácí část svých dynamických vlastností, je to neuvěřitelný výsledek, který vám zaručí pouze firma BEAL.