RAM - Revolutionary Air Management System

RAM (Revolutionary Air Management System) je patentovaný větrací systém, který řídí proudění vzduchu uvnitř brýlí pomocí spodních větracích otvorů v rámečku a eliminuje tak „víření vzduchu“ a mlžení.