RAM Air Ventilation

RAM [Revolutionary Air Management] – patentovaný systém větracích otvorů, které přivádějí vzduch horní částí přímo mezi skla brýlí a následně jej spodními otvory odvádějí ven. Tímto způsobem dochází k cirkulaci vzduchu uvnitř brýlí a eliminaci jejich zamlžování.