RV

Rebound Valve – Speciální ventil kontroluje a mění rychlost komprese a odskoku podle aktuálního zdvihu.