RazorShape

Zploštělé bočnice propůjčují lyži zvláštní formu, ostrou jako břitva. Tím se samozřejmě v první řadě dosahuje snížení váhy. Nová, zcela speciální forma lyží umožňuje sportovním lyžařům:

  • ještě vyšší rychlost
  • sportovní výkonnost
  • snižuje třecí plochu bočnic