Reax

Technologie automatického přizpůsobení intenzity svícení, vyvinutá firmou Coleman, umožňuje maximálně efektivní využití výkonu baterie na základě aktuálně vykonávané činnosti. Reax aktivujete krátkým stlačení tlačítka ON/OFF po dobu 4 vteřin. Dle činné vzdálenosti, zjištěné na základě množství odraženého světla, vyhodnotí integrovaný sezor, jak vysoká intenzita světla je pro danou aktivitu vhodná. Uzpůsobí tomu i šíři světelného kužele.

Svícení na blízko

  • když se zaměřujete na osvícení předmětu va Vaší bezprostřední blízkosti, tak se automaticky rozšíří světelný kužel na maximum a světelný tok se sníží do tlumené záře, aby nedocházelo k oslňování

Svícení na dálku

  • pokud si potřebujete posvítit do dálky, tak se světelný tok zvýší na své maximum při současném zůžení světelného kuželu do jednoho místa