Rebound

Technologie:

  • Rebound tlumení kontroluje rychlost, kterou se vidlice vrátí do plného zdvihu po stlačení. Je to otevřený tlumící systém, který umožňuje neustálé promazávání všech pohyblivých částí
  • druhá generace tohoto systému se nazývá HC 2

Nastavení:

  • ovládání nastavení se nachází na spodku pravé nohy vidlice
  • otáčením knoflíku ve směru „zajíce" na samolepce se rychlost návratu do plného zdvihu zvyšuje
  • otáčením ve směru „želvy" se rychlost návratu zpomaluje
  • nejlépe je nastavit vidlici tak, aby se vracela co nejrychleji, ale bez toho, aby zpětnými rázy strhávala přední kolo k zemi. Jenom tak bude Vaše vidlice plně kopírovat terén a zajistí tak Vaši stabilitu optimální kontrolu nad kolem