Recco

Recco systém je pasivní záchraný lavinový systém založený na radarové technologii a napomáhá při hledání obětí v lavinách. Systém, je pevnou součástí výzbroje nebo výstroje lyžařů, se skládá ze dvou částí: detektoru a reflektoru. RECCO detektorem jsou vysílány radarové vlny, které díky zpětnému odrazu od Recco reflektoru pomohou záchranářům určit přesnou pozici hledaného. Díky tomu je RECCO systém velice efektivní a v současné době často používaný jako doplněk ostatních zachranářských metod.