Rozšířené proudění vzduchu

Cirkulace vzduchu větším počtem ventilačních otvorů zajišťuje pro všechny vnitřní prostory rychlé a stejnoměrné chlazení, které přispívá k delšímu udržení čerstvého stavu potravin. (info LG)