SDS: Shock Damping System

Systém SDS minimalizuje přenos vysokofrekvenčních vibrací ze silnice a to při zachování vynikající tuhosti.