SMS

Short Message System – systém krátkých textových zpráv. Maximální velikost jedné SMS zprávy je 160 znaků