SPF

Sluneční ochranný faktor (SPF – Sun Protecting Factor) představuje časový faktor, který odsouvá projev spálení za standardních podmínek: při působení UVB a UVA záření a při množství 2mg /cm2 přípravku na sluneční ochranu aplikovaného na pokožku.

Pokud je pokožka bez použití ochranného přípravku spálená po 15 minutové expozici, při přípravku s faktorem SPF 10 je to po 10 × 15 minutách, t.j. po 150 minutách za těch stejných podmínek slunečního záření.

SPF nám umožní určit fotoochrannou kapacitu přípravku, takže si můžeme zvolit vhodný výrobek pro náš fototyp a pro podmínky, kterým budeme vystavení.