SSPS

SSPS = Stable Stiffeness Per Size

V milusti měl každý hliníkový rám stejnou velikost, bez ohledu na to jakou má velikost potrubí. Nyní, díky SSPS, jsou velikosti potrubí vyrobené podle rozměrů rámu. Stejná stabilita rámů s různými výškami díky plynule vzrůstajícímu poměru trubky. To znamená, že vzniká optimální manipulační tuhost, hmotnost a to bez ohledu na výšku jezdce.