STOP GAS

Pojistky hořáků STOP GAS na sporácích MORA automaticky zastaví přívod plynu při náhodném zhasnutí plamene hořáku (například průvanem, nebo při nechtěném vyvření připravovaného pokrmu). Nikdy už nemusíte mít obavy z unikajícího plynu!
Jak pojistka STOP GAS funguje? Přívod plynu je veden přes kohout a speciální elektromagnet, který je umístěn uvnitř tohoto kohoutu. Na elektromagnet je napojen termočlánek, kdy jeho druhý konec „čidlo pojistky“, je přesně umístěno vedle hořáku. Při zatlačení na knoflík sporáku se pružina elektromagnetu stlačí a otevře se sedlo pojistky, tím začne proudit plyn přes kohout do hořáku. Po zapálení plynového hořáku začne ihned plamen zahřívat čidlo pojistky, v obvodu vzniká elektrický proud a tímto elektromagnet udržuje otevřený kohout. Jakmile plamen hořáku zhasne (z jakéhokoliv důvodu), čidlo pojistky se přestane nahřívat a elektromagnet automaticky uzavře plynový kohout – přívod plynu!