Safe Use

Bezpečností systém, „Safe Use“ zajistí vypnutí robota při vyklopení míchacího ramene, při sejmutí krytů pro připojení příslušenství a při nesprávném nasazení příslušenství.