Signalizace otevřených dveří

Pokud dvířka zůstanou otevřená déle než pět minut, začne blikat červená kontrolka a znít varovný zvuk. Zvuk vypnete stisknutím tlačítka Reset a kontrolka zhasne, jakmile dvířka uzavřete.