Signalizace chyby

Vyskytne-li se chyba, na displeji se zobrazí chybové hlášení „ER“.

Chyba „Er“ se zobrazí, jestliže nebylo možné provést měření správně. Chybová hlášení se mohou objevit, pokud:

  • jsou hodnoty tlaku nezvykle vysoké nebo nízké (na displeji se zobrazí Er1, resp. Er2)
  • je manžeta příliš silně, resp. nedostatečně upevněna (na displeji se zobrazí Er3, resp. Er4)
  • je tlak pumpování vyšší než 300 mmHg (na displeji se zobrazí Er5)
  • pumpování trvá déle než 3 minuty (na displeji se zobrazí Er6)
  • se vyskytla systémová chyba nebo chyba přístroje (na displeji se zobrazí ErA, Er0, Er7 nebo Er8)
  • baterie jsou téměř vybité