Smart Check

Smart Check zjišťuje a diagnostikuje problémy v rané fázi a poskytuje řešení prostřednictvím aplikace na telefonu, tedy pokud pračka ohlásí chybovou hlášku přes aplikaci se zjistí jaký je problém.