Smart Sensor Systém

Přizpůsobuje mycí cyklus množství nečistot na nádobí, upravuje teplotu vody a délku programu. Na počátku mycího cyklu sensor změří zakalení vody, které závisí na množství a druhu nečistot z nádobí, a vyšle signál elektronické řídící jednotce. Ta pak přizpůsobuje mycí cyklus skutečným potřebám mytí.