Statické / dynamické prodloužení

Dynamické prodloužení je natažení lana při první pádové zkoušce UIAA. Nesmí přesáhnout 40% délky lana. Statické prodloužení je měřeno při zatížení 80 kg závažím, nesmí přesáhnout 10% u jednoduchých lan, 12% u polovičních a 10% u dvou pramenů dvojitých lan.