Storm alarm

Storm (bouřkový) alarm se aktivuje rychlým poklesem tlaku vzduchu a oznámí vám, že se kvapně blíží něco velmi nepříjemného.