Structure Element

Stavebnicový Monocoque Rámový kompozit skládající se z kompaktních částí spojených dvěma rozdílnými druhy spojů – vnitřním spojem nebo klasickým trubkovým spojem v závislosti na silách působících na příslušné oblasti.