Systém AMS

AMS je propracovaný systém cirkulace vzduchu uvnitř chladničky, který je zajišťován speciálním distribučním panelem. Díky tomuto systému distribuce chladného vzduchu dochází k prodloužení doby uchování potravin a úspoře elektrické energie.