Tab.č.1

Poměr uhlíku : dusíku v některých surovinách ke kompostování.

Poměr surovin