Technika střídavého mytí

Proudy vody oplachují nádobí velmi precizně a střídavě: jednou v horní, podruhé v dolní části. Tím se prodlužuje účinnost mycího prostředku a ušetří se až 20% vody.