Tepelný setrvačník

Výparník mrazničky je veden uvnitř uzavřeného boxu naplněného speciální tekutinou CRYOTIC s vysokou tepelnou setrvačností. Díky tomu dochází ke zchlazení vzduchu, který vnikne do mrazničky při otevření, aniž by bezpodmínečně muselo dojít k sepnutí kompresoru. ALTO SYSTEM tak výrazně šetří elektrickou energii a prodlužuje životnost výrobku. (info Thomson)