Thermo-spotTM

Indikátor teploty Thermo-Spot

  • signalizuje dosažení optimální teploty vaření
  • chrání před přehřátím pánve, čímž si zachová svůj tvar, nezkroutí se a nepřilnavý povrch není poškozen
  • jsou to dvě dvoubarevné vrstvy citlivé na teplotu, když teplota pánve dosáhne cca 180 stupňů (teplota ideální pro vaření), obě vrstvy mají stejnou barvu