Thermoblock

O 20% vyšší viditelnost v mlze, bezpečnostní prvek.