TimeComfort

Většina praček nabízí možnost odložit spuštění cyklu praní až o 24 hodin. Lepší modely navíc funkci StartDelay (Odložený start) nabízejí i funkci EndTime (Čas konce), která vám umožňuje nastavit čas, kdy má cyklus praní skončit. Pračka podle zvoleného programu automaticky vypočítá správný okamžik zahájení praní. Budete tak moci využívat nižší sazby za noční roud i zajistit, že prádlo bude vypráno v době, která pro vás bude vhodná i pro jeho sušení.